Hvor mye vet du? Ta testen.

Garrett’s INSTALLER CONNECT. Testen er på engelsk.

Turbolader

Turboladeren er en vesentlig komponent i en moderne motor. Bruken av turbolader har økt år etter år i takt med de større kravene som stilles til kjøretøyets emisjoner. Motorens volum er blitt mindre, men effekten er den samme eller større. For å oppfylle myndighetenes krav til utslipp og brukerens forventninger til bilens ytelse, har teknologiene i turboladeren utviklet seg betydelig de siste 20 årene.

En turbolader består av to hjul forbundet med en fast aksel. De to hjulene spinner sammen, der det ene hjulet drives av avgassen og varmen på den ene siden, og det andre hjulet suger inn luft og komprimerer den. Den komprimerte luften gjør forbrenningen mer effektiv, og leverer dermed større effekt samtidig med et mindre forbruk.

Den største utfordringen for turboladeren er levering av riktig mengde luft til rett tid. Derfor er utviklingen av turboladeren også drevet av nettopp den utfordringen. Det første trinnet i utviklingen er en turbolader med waste-gate. Denne typen turbolader har en enkel enhet hvor avgassen ledes rundt turbinhjulet ved et gitt trykk.

Senere er det kommet turboladere med variabel geometri i turbinhuset (VNT / VTG), hvor en rekke faner styrer mengden avgass mot turbinhjulet, avhengig av hvor stor luftmengde man ønsker skal komme til forbrenningen. Fanene styres enten pneumatisk eller elektrisk. Turboladere med variabel geometri brukes på dieselmotorer, og vil bli introdusert på bensinmotorer fra modellårene 2022 og frem. På mange motorer brukes en kombinasjon av to turboladere satt i parallell- eller serieforbindelse (to-trinn). De to turboladere har forskjellige arbeidsområder, og leverer derfor optimalt over en større del av motorens arbeidsområde. Turboladere kan være av typen waste-gate eller kombinasjon av waste-gate og VNT / VTG.

Hvorfor fabrikkny og original?


En turbolader skal gi verdi til sluttbrukeren. Verdien er en turbolader som har høy pålitelighet, overlegen kraft og drivstofføkonomi, og som nøye overholder utslippskravene. Denne verdien kan kun garanteres av en helt ny og original turbolader.

En turbolader produsert av en hvilken som helst annen fabrikant enn produsenten, som i samarbeid med bilfabrikken har utviklet den riktige kombinasjonen motor/turbolader, har ingen forutsetninger for å levere full verdi på alle parametere. Det er ingen unntak, uavhengig av om det er et dansk firma som får produsert et kopiprodukt i Kina, eller noe annet firma.

Service Bulletins

En vellykket installasjon avhenger av mange faktorer. Den viktigste av dem er full forståelse for hvorfor den originale turboladeren mistet pusten. Ofte vil mekanikeren rette seg mot andre feil på kjøretøyet som har vært den direkte årsaken til feilen som oppstod. Feil på kjøretøyet, for eksempel et ødelagt EGR-spjeld som har funnet veien til turboladeren og har forårsaket sammenbrudd, er bare ett av mange eksempler. Noen feil er enkeltstående, og andre er hyppige gjengangere på visse bilmerker og modeller. For hyppige gjengangere utarbeider vi jevnlig Service Bulletins, som nøye beskriver problemstillingen for kjøretøyet og hva mekanikeren må gjøre for å løse problemet.

Find den rigtige turbolader

Er du ny bruker, så skal du ha et brukernavn og en adgangskode.

Verksteder kan kontakte oss på e-post dau@scanturbo.dk for godkjennelse og opprettelse.